Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi o szerokości 4m na długości ok. 750 mb. Inwestycja obejmuje również budowę skrzyżowań i zjazdów na drogi poprzeczne oraz odwodnienie korpusu drogowego wraz z wykonaniem koryta na pobocze.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 11.10.2013r. Roboty odebrano protokolarnie z usterkami w dniu 21.11.2013r. Usterki zostały usunięte w terminie do dnia 02.12.2013r.

Źródła dofinansowania

Dotacja Zarządu Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Galeria