Zakres

Zakres inwestycji obejmował roboty drogowe na odcinku ok. 630 mb., wykonanie dwóch studni chłonnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz wykonanie robót instalacyjnych.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 22.07.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 30.09.2014r.