Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej w Bojanie ul. Hebla na odcinku 650 mb od km 0+000 do km 0+650 o szer. 4,50 m. Zakres inwestycji obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowy, c) nawierzchnie, d) zjazdy i skrzyżowania, e) odwodnienie korpusu drogowego – przepusty rurowe – rury betonowe, f) pobocze, g) poręcze ochronne, h) geodezja powykonawcza.

Stan realizacji

Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 01.04.2014r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.07.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak