Zakres

Zadanie dotyczy przebudowy 300 m drogi o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. z terminem wykonania do 06.10.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 29.05.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 117.458,10 zł brutto

Galeria