Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi gminnej na odcinku od km 0+350 do km 0+570 o łącznej długości 220 mb o szer. 4,00 m. Zadanie inwestycyjne obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowa, c) roboty nawierzchniowe, d) zjazdy i skrzyżowania, e) zamówienie nie obejmuje utwardzenia i uzupełnienia poboczy, f) geodezja powykonawcza.

Stan realizacji

Umowę z wykonawcą zawarto w dniu 01.04.2014r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.07.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak