Zakres

Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 830,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. z terminem wykonania do 22.08.2015 r.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 14.04.2015r. Wartość robót budowlanych wynosi 352.986,85 zł.

Galeria