Zakres

Zadanie dotyczy przebudowy drogi 620,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 4,00 m. z terminem wykonania do 07.11.2015 r.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 10.06.2015r. Wartość robót budowlanych wynosi 208.613,42 zł.

Galeria