Zakres

  • Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku o dł. 2430,00 m o szer. pasa drogowego na odcinku nr 1 wynosi około 6.00m, a na odcinku nr 2 około 5.00 m.
  • Nawierzchnia z kruszywa naturalnego, pospółki.
  • Przebudowa polega na wykonaniu wzmocnienia konstrukcji podbudowy na odcinkach 480,00 i 450,00 poprzez stabilizację cementem i ułożeniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wiążącej grub. 3m i warstwy ścieralnej grub. 4cm.
  • Roboty ziemne – pobocza obustronnie z odwodnieniem korpusu drogowego,
  • Ułożenie rur ochronnych na istniejącej sieci teletechnicznej oraz sieci energetycznej nn 0,4 kV – łącznie 28.00m.
  • Na odcinku 1650,00m nawierzchnia z destruktu asfaltowego grub.12 cm.
  • termin wykonania do 10.12.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 26.10.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 259.053,99 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria

Tredera5Tredera5 (1) Tredera5 (2) Tredera5 (3)