Zakres

Długość całkowita przebudowywanej drogi 620,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m. z terminem wykonania do 11.10.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 12.08.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 255.806,82 zł brutto

Źródła dofinansowania

3/38

Galeria