Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+120 (dł. ok. 120 mb.) o szer. 3,00 m dz. Nr 67
Roboty do zrealizowania w ramach przedmiotowego zadania: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowa,
c) roboty nawierzchniowe, d) pobocze, e) geodezja powykonawcza.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 28.03.2014r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 27.04.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria