Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi nr 151019G Kamień – Kowalewo na odcinku 682 mb i szer. 4 m. Inwestycja obejmuje następujące elementy: a) roboty przygotowawcze, b) koryto i podbudowa, c) nawierzchnia, d) pobocza, e) zjazd, f)geodezja powykonawcza.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 25.03.2014r. Planowany termin realizacji inwestycji to 30.06.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak