Zakres

Zadanie dotyczy przebudowy 70,00 m drogi o szerokość nawierzchni asfaltowej 5,00 m. z terminem wykonania do 28.06.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 29.05.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 53.200,71 zł brutto

Galeria