Zakres

Zadanie dotyczy przebudowy 125 m drogi o szerokość nawierzchni asfaltowej 6,00 i 5,00 m. z terminem wykonania do 28.06.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 29.05.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 82.576,53 zł brutto

Galeria