Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 92 m w tym ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych oraz wykonanie zjazdów na posesję.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 07.12.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 23.12.2011 r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria