Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi w Donimierzu ul. Otalżyńska na odcinku 500 mb i szer. 4 m. Inwestycja obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) podbudowy, c) nawierzchnie, d) zjazdy i skrzyżowania, e) odwodnienie korpusu drogowego – rów odwadniający, f) pobocze, g) roboty wykończeniowe, h) geodezja powykonawcza.

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 25.03.2014r. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30.06.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria