Zakres

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji gazowej wraz z wymianą palnika z olejowego na gazowy oraz uruchomieniem kotłowni.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 10.01.2014r.Roboty odebrano protokolarnie w dniu 05.02.2014r.

Źródła dofinansowania

Brak.