Zakres

W wyniku realizacji zadania w miejsce planowanego kotła zasilanego olejem opałowym o mocy 220 kW, zamontowano kocioł o mocy 220 kW zasilany gazem ziemnym, a w celu zwiększenia efektywności dodatkowo zastosowano ogrzewanie promiennikami gazowymi w ilości 4 szt. o mocy grzewczej 16.1 kW dla każdego z nich. Takie zastosowanie ma następujące zalety:
• Korzystny rozkład temperatur wewnątrz hali (im wyżej tym chłodniej),
• Możliwość strefowego grzania hali (część hali wyłączona z eksploatacji),
• Mała bezwładność cieplna, obiekt nagrzewa się po upływie 30 sekund od włączenia,
• Znaczne obniżenie kosztów eksploatacji poprzez sterowanie czujnikami temperatury i wyłączanie ogrzewania w czasie kiedy hala nie jest wykorzystywana,
• Poprawienie skuteczności wentylacji mechanicznej poprzez obniżenie temperatury powietrza powyżej wysokości 1.5 m.
Dodatkowo dach obiektu, od strony wewnętrznej, został docieplony płytami sufitowymi, wykonanymi z trwałej wełny mineralnej, które pozwolą na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz niższą emisję CO2 do atmosfery. W/w płyty posiadają właściwości niepalne, pochłaniają dźwięk, co gwarantuje optymalną atmosferę w pomieszczeniu.

Stan realizacji

Umowę z wykonawcą na przebudowę kotłowni podpisano w dniu 23.05.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 09.07.2014r.
Umowę z wykonawcą na wykonanie instalacji gazowej wraz z promiennikami podpisano w dniu 28.10.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 09.12.2014r.
Umowę z wykonawcą na wykonanie dodatkowego ocieplenia połaci dachowej podpisano w dniu 04.08.2014r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 05.09.2014r.

Źródła dofinansowania

Na przedmiotowe zadanie uzyskaliśmy pożyczkę nr WFOŚ/P/70/2014 z dnia 28.11.2014r. z możliwością jej częściowego umorzenia.

Galeria