Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jednego ze stanowisk garażowych w budynku OSP w Częstkowie. W ramach przebudowy powstaną nowe pomieszczenia tj. m.in magazyn, łazienka, prysznic, jadalnia. Zadanie inwestycyjne obejmuje także przebudowę instalacji elektrycznej, wod.- kan., CO oraz budowę zbiornika na ścieki sanitarne.

Stan realizacji

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 08.03.2013r. Roboty odebrano protokolarnie w dniu 30.09.2013r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś IV działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi.

Galeria