Zakres

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę obecnych pomieszczeń WOK-u na salę konferencyjno szkoleniową i komputerową, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Przebudowany zostanie także korytarz, wiatrołap oraz sanitariaty.

Stan realizacji

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 05.04.2013r. Roboty zostały odebrane protokolarnie w dniu 16.07.2013r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś IV działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi.

Galeria