Zakres:

 • Długość całkowita przebudowywanej drogi 250,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 5,0 m.
 • Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw:
  -wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 20 cm, po zagęszczeniu,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo -żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości 5 cm,
  -ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 4 cm,
  -pionowe znaki drogowe – U1a – 6 szt.
  -pobocza – 2 x 0,8 m.
 • termin wykonania do ……..2020 r.

Stan realizacji

W dniu ………2020 r. podpisaliśmy umowę na kwotę ………….. zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria