Zakres

Zakres realizacji inwestycji obejmuje przebudowę ok. 205,89 metrów drogi gminnej – ul. Kwidzińskiego do włączenia w drogę wojewódzką nr 224 w miejscowości Szemud wraz z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej:
– szerokość jezdni – 6,00 m.
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średniej grubości 4 cm – ok. 1272 m2
– wykonanie warstwy ścieralnej z BA grubości 4 cm – ok. 1300 m2
– wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego gr 8 cm ok. 425 m2 (zjazdy, zatoka)
– chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm ok. 630 m2
– kanalizacja deszczowa ok. 200 m
– oznakowanie poziome: przejście dla pieszych, linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów, która to wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem, linia podwójna ciągła, a także linia pojedyncza przerywana,
– oznakowanie pionowe m.in.: znaki ostrzegawcze, zakazu czy też informacyjne.

Stan realizacji

Umowa z Wykonawcą została zawarta w dniu 02.03.2015r. Ostateczny termin zakończenia realizacji inwestycji upływa w dniu 10.07.2015r.

Źródła dofinansowania

Brak

Galeria