Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sali Wiejskiego Ośrodka Kultury (remiza OSP) w Kielnie w dniu 13 marca 2012 o godzinie 18.00 na konsultacje w sprawie przebudowy ul. Oliwskiej w Kielnie. Szczegóły w załącznikach.

Załączniki