Zakres

Zadanie dotyczy przebudowy drogi o szerokości 2 x 2,5m i długości ok. 100 m. z terminem wykonania do 27.07.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 28.05.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 95.711,97 zł brutto

Galeria