W związku z rozbudową ul. Warszawskiej w Bojanie” przedstawiam schemat czasowej organizacji ruchu która obowiązywać będzie do zakończenia prac budowlanych tj. do 30.11.2018. Z zakazu wjazdu wyłączeni są mieszkańcy ul. Warszawskiej, jednakże w miarę możliwości prosimy o poruszanie się drogami bocznymi.

R. Chustak

Mapka