Zakończył się Przegląd Małych Form Teatralnych w naszej gminie. Przedstawiamy protokół komisji
konkursowej.

Załączniki