Od początku lipca prowadzone są rozmowy z firmą gazowniczą z Rumi w sprawie planów rozwoju sieci gazowej na terenie naszej gminy. Wstępne ustalenia między firmą gazowniczą a gminą są takie, że mieszkańcy mogą bezpośrednio w Urzędzie Gminy składać wnioski o przyłączenie do sieci gazyfikacyjnej.

Rozmowy będą kontynuowane, a kolejne spotkanie zaplanowano wstępnie na 20 sierpnia br. Na spotkaniu tym przedstawiciele firmy mają przedstawić konkretne rozwiązania projektowe i wykonawcze z odniesieniem do czasokresu realizacji inwestycji w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Pragniemy zaznaczyć, że firma jest w trakcie przekształceń organizacyjnych i strukturalnych, poprzez które rozszerzy swą działalność obszarowo, co nie pozostanie bez wpływu na szybkość realizacji inwestycji – czas oczekiwania na podłączenie może ulec wydłużeniu.Wobec powyższego Wójt zwraca się do zainteresowanych mieszkańców o możliwie szybkie składanie wniosków o przyłączenie do sieci gazowej, przez co istnieje szansa, że obszar naszej gminy uzyska wyższy priorytet w planach inwestycyjnych firmy.Poniżej zamieszczamy stosowny formularz wniosku, który należy po wypełnieniu złożyć osobiście lub przesłać listownie do Urzędu Gminy Szemud (84-217 Szemud, ul. Kartuska 13) lub na jeden z adresów firmy

Pomorska Spółka Gazownictwa:


84-230 Rumia, ul. Hodowlana 21,


81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 18,


84-200 Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP 76


Formularze wniosku w wersji papierowej dostępne są również w Urzędzie Gminy Szemud, pok. nr 7.
Więcej informacji na stronie: http://www.osd.pgnig.pl/posd/dlaklienta/przylaczenia

Galeria