Przypominamy, że od ponad pół roku prowadzone są rozmowy z firmą gazowniczą w sprawie planów rozwoju sieci gazowej na terenie naszej gminy. Istnieje szansa, że obszar naszej gminy uzyska wyższy priorytet w planach inwestycyjnych firmy, ale związane to będzie z określonym zainteresowaniem samych mieszkańców. W związku z tym ponawiamy apel o składanie do firmy gazowniczej stosownych wniosków w zakresie chęci przyłączenia do sieci gazowej.


Więcej informacji na stronie: http://www.gdansk.psgaz.pl/posd/dlaklienta/przylaczenia