Szanowni Mieszkańcy – z uwagi na fakt, że od miesiąca czerwca 2020 wprowadzono na terenie naszej gminy monitoring selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i firma SANIPOR będzie Państwu dostarczała dla celów identyfikacyjnych naklejki z kodami kreskowymi bardzo prosimy o niezwłoczne oznakowanie swojej nieruchomości.
Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa na każdym budynku zarówno mieszkalnym jednorodzinnym i wielorodzinnym, biurowcu, budynku użyteczności publicznej, usługowym musi znajdować się numer porządkowy. Brak takiego numeru nie tylko utrudnia odnalezienie nieruchomości I zwykłą codzienną komunikację ale także stanowi wykroczenie, które może skutkować karą grzywny w wysokości do 250 zł.

Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska