Obowiązek oznaczenia nieruchomości a odbiór odpadów komunalnych

W związku z koniecznością zapewnienia sprawnego odbioru odpadów komunalnych przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1629). Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 482).
W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się na ogrodzeniu.

Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia nieruchomości tabliczkami z numerem domu prowadzi również do problemów z odbiorem odpadów komunalnych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Szemud prosi o niezwłoczne dopełnienie obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami