Szanowni Mieszakńcy!


Z analizy miesięcznych sprawozdań, składanych przez firmy wywożące odpady komunalne wynika, że sporo nieruchomości w niewłaściwy sposób prowadzi segregację odpadów. Nieprawidłowości dotyczą niezgodnego z uchwałą nr XXXVI/360/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud prowadzenia segregacji odpadów komunalnych lub sytuacji, gdy w odpadach komunalnych zmieszanych występuje objętościowo więcej niż 20% odpadów, które winny być zbierane selektywnie.Przypominamy, że w przypadku nie dostosowania się do zasad ujętych w ww. regulaminie Wójt Gminy Szemud naliczy właścicielom tych nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi (opłata wg najwyższej stawki).


Ponadto przypominamy, że do pojemnika na odpady komunalne zmieszane nie wrzucamy odpadów budowlanych. W przypadku, gdy pracownik firmy odbierającej odpady komunalne stwierdzi, że w pojemniku znalazły się odpady budowlane i rozbiórkowe, nie odbierze wystawionych odpadów.