Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy o wymianie dowodów osobistych, które straciły ważność ze względu na upływ terminu ważności bądź zmianę danych osobowych (np. zmianę nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego).

Ustawa o dowodach osobistych przewiduje możliwość nałożenia kar za brak ważnego dokumentu tożsamości, w kwocie nawet 5 tys. zł. Zostało to uregulowane w art. 79 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017.1464). Aby uchronić się od ewentualnego wymierzenia sankcji zapraszamy do Urzędu Gminy Szemud, w celu wymiany nieważnego dowodu osobistego. Wniosek można złożyć w formie papierowej w Referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (bud. A, pokój nr 4) w godzinach pracy urzędu bądź w formie elektronicznej (ePUAP).

Posiadanie ważnego dowodu osobistego to obowiązek spoczywający na każdym pełnoletnim obywatelu zamieszkującym terytorium RP.

Marita Dymek