Zakres

Zakres inwestycji obejmował przebudowę, wyremontowanie oraz przystosowanie pomieszczenia klasowego w dawnym budynku szkolnym na cele świetlicy wiejskiej. Wykonano zabudowę kuchenną w formie baru. Wymieniono instalację elektryczną i sanitarną. Wyremontowano łazienkę i utworzono najazd teleskopowy oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 09.03.2011 r. Roboty zostały odebrane w dniu 20.05.2011 r.

Źródła dofinansowania

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Galeria