Informujemy, że od kwietnia 2018r. uruchomiony został  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szemudzie (PSZOK) na ulicy Ekologicznej przed terenem oczyszczalni ścieków. Punkt jest czynny w środy w godzinach 14:00-17:00

Każdy mieszkaniec naszej gminy, objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, będzie mógł w ramach ponoszonej opłaty miesięcznej, dostarczyć do tego punktu makulaturę, szkło, plastik i metal a także odpady zielone, wielkogabarytowe i gruz poremontowy. Dowóz odpadów odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast rozładunek na terenie PSZOK odbywa się wyłącznie pod nadzorem pracownika.

WAŻNE! PSZOK Szemud nie przyjmuje odpadów niebezpiecznych np. sprzęt elektryczny, elektroniczny, baterie, przepracowane oleje, farby, rozpuszczalniki.

Przypominamy, że punkt PSZOK w Kielnie (teren oczyszczalni ścieków) jest czynny w poniedziałki i piątki w godzinach 8:00-17:00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pobierz Regulamin

Ponadto na terenie Gminy Szemud (również teren oczyszczalni ścieków w Kielnie) działa stacjonarny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w skrócie PZON, do którego w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej może również dostarczyć odpady niebezpieczne.

 

Za odpady niebezpieczne uważa się:
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna,
• rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam,
• aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
• środki ochrony roślin,
• odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (UWAGA ! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki,
• baterie i akumulatory,
• zużyte kartridże i tonery,
• przepracowane oleje,
• przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek

 

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych czynny jest:
od poniedziałku do czwartku w godz. 13:00 – 15:00
w piątki w godz. 13:00 – 18:00

Natalia Szreder
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska