Drodzy mieszkańcy!

W związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącą modernizacji PSZOKu (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w Szemudzie oraz w Kielnie,współfinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Urząd Gminy Szemud informuje, iż prace zostały zakończone i PSZOK w Szemudzie wznawia swoje funkcjonowanie od 23 października 2019r.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu wpłynąć na zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej segregacji odpadów, na kształtowanie proekologicznych postaw oraz zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk”.

Godziny funkcjonowania nie ulegną zmianie tj.:

1. Kielno – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), (teren oczyszczalni ścieków) w Kielnie przy ul. Ekologicznej 6

Czynny w dniach:

poniedziałek: 13:00-17:00

wtorek: 8:00-13:00

piątek: 13:00-17:00

2. Szemud – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w Szemudzie przy ulicy Ekologicznej 5, (przed terenem oczyszczalni ścieków)

Czynny w dniach:

środy: 8:00-13:00

czwartki: 13:00-17:00

Patryk Jankowski