Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku zostało wybrane do prowadzenia dwóch spośród 55 Punktów Konsultacyjnych KSU w Polsce. Nasze Punkty zostały zlokalizowane w Sopocie i Kartuzach (dyżur Punktu Konsultacyjnego realizowany jest również w Szemudzie) a ich oferta skierowana jest do osób planujących rozpocząć oraz już prowadzących działalność gospodarczą. Oferujemy bezpłatne usługi informacyjne związane z różnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo jako nowość do oferty PK KSU wprowadzono dwa rodzaje usług doradczych, a także usługę informacyjną Opieka nad klientem (w ramach tych usług oferujemy również pomoc przy przygotowaniu wniosków aplikacyjnych do Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka itp.).

Więcej szczegółów w załącznikach

Załączniki