Wójt Gminy Szemud oraz Gminne Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji w Szemudzie zaprasza w dniu 10
maja 2014 r. o godz. 10.00 na Wielki Rajd Nordic Walking na trasie Szemud – Grabowiec. W trakcie tej
imprezy nastąpi uroczyste otwarcie siłowni zewnętrznej usytuowanej na placu zabaw przy Wiejskim
Ośrodku Kultury w Szemudzie. Zakończenie Rajdu to niespodzianka przygotowana przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Szemudzie.Każda uczestnika i uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. Prawo startu
mają wszyscy bez względu płeć i wiek oraz miejsce zamieszkania. Serdecznie zapraszamy !!!

Załączniki