INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „RODZINA 500 plus”
STAN NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

W Gminie Szemud od dnia uruchomienia rządowego Programu „Rodzina 500 plus”, tj. od 01 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zostały przyjęte łącznie 1 837 wnioski, z tego 1 502 w formie papierowej. Drogą elektroniczną złożonych zostało 335 wniosków.
Wnioski w formie papierowej są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie. W miesiącu kwietniu dodatkowo uruchomiono cztery punkty mobilne w szkołach na terenie gminy w celu przyjmowania wniosków, co spowodowało, że klienci byli obsługiwani bez kolejek. Do składania wniosków w formie elektronicznej są dostępne 4 kanały tj. system Empatia, platforma ePUAP, PUE ZUS, bankowość elektroniczna.

Na dzień dzisiejszy liczba wydanych decyzji to 1 332. Decyzje w sprawie świadczeń wychowawczych są wydawane na bieżąco po skompletowaniu dokumentów.
Pierwsze wypłaty zostały zrealizowane już w miesiącu kwietniu w kwocie 146.866,80 zł, w maju była to kwota 533.537,30 zł, a w miesiącu czerwcu wypłacono kwotę 2.644.003,50 zł.

Pieniądze na wypłatę świadczeń wychowawczych są przekazywane gminom za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie nie ma problemów z przepływem środków finansowych na realizację Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”. Zamówione środki z Urzędu Wojewódzkiego otrzymywane są w ciągu kilku dni od dnia złożenia zapotrzebowania. Wypłaty świadczeń wychowawczych GOPS realizuje niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

Tabela przedstawia powyższe informacje dotyczące Programu „Rodzina 500 plus”:

Tytuł Dane
Liczba złożonych wniosków 1.837,00
– papierowych 1.502,00
– elektronicznych 335,00
Liczba wydanych decyzji 1.332,00
Kwota wypłaconych świadczeń 3.324.407,60

Nie otrzymaliśmy też żadnych zgłoszeń w sprawie niewłaściwego wydatkowania świadczeń, ale jeśli otrzymamy taki sygnał, to jesteśmy na to przygotowani i wprowadzamy odpowiednie procedury, z resztą w takim przypadku zobowiązuje do tego ustawa, która wprowadziła program 500 plus.

Barbara Kowalewska
Kierownik GOPS