Regulamin konkursu fotograficznego w roku 2011 organizowanym przez GCKSiR w Szemudzie dla wszystkich pasjonatów fotagrafowania.

Załączniki