W dniu 3 marca br. w Częstkowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Tematami spotkania były:

– omówienie akcji pod hasłem „nie pal śmieci jeśli kochasz swoje dzieci”

– omówienie zasad korzystania ze świetlic wiejskich oraz sal przy OSP w kontekście wprowadzonego przez Wójta Zarządzenia w tej sprawie.W spotkaniu udział wzięli: Wójt Gminy, Z-ca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Radni Gminy (12 z pośród 15 Radnych), sołtysi, Prezes Zarządu OSP Częstkowo, Prezesi niektórych OSP z Gminy Szemud oraz strażacy i mieszkańcy wsi Częstkowo i okolic.


Skrót z przebiegu spotkania zawiera poniższa notatka, natomiast całość przebiegu spotkania zamieszczona jest w formie nagrania w poniższych załącznikach w formacie mp3.

Zapraszamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Załączniki