W dniu 25 października 2013r. z inicjatywy Wójta odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami działającymi na terenie naszej gminy.


Celem spotkania było lepsze poznanie problemów przedsiębiorców działających na naszym terenie oraz współpraca w zakresie poprawiania warunków dla prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób na którym przedsiębiorcy mieli okazję przedstawić swoje problemy i oczekiwania. Mogli również dowiedzieć się o bieżących działaniach urzędu w sprawach, które ich dotyczą. Poruszane były sprawy reklamy, podatków, szkoleń bezrobotnych, terenów pod działalność gospodarczą, planów zagospodarowania przestrzennego, dróg i kanalizacji.


Zapoznanie się z problemami, nurtującymi naszych przedsiębiorców, jest cennym doświadczeniem, które pozwala nam na doskonalenie systemu obsługi przedsiębiorców w naszym Urzędzie oraz daje obraz tego, co należałoby poprawić.


W nawiązaniu do tego spotkania pozwalamy sobie zamieścić poniżej linki do stron internetowych instytucji, które wspierają finansowo działalność MŚP:Agencja Rozwoju Pomorza


Bank Gospodarstwa Krajowego – Program JESSICA


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Odnawialne Żródła Energii


LGD Kaszubska Droga