W dniu 11.03.2016 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie odbyło się spotkanie Władz Gminy Szemud z rolnikami naszej gminy oraz z przedstawicielami: Pomorskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Agencji Rynku Rolnego i firmy Biomass Energy Project S.A.  Spotkanie zostało zorganizowane pod przewodnictwem Wójta Pana Ryszarda Kalkowskiego.

Doradca Wójta Pan Romuald Przybyt otworzył spotkanie, powitał zaproszonych gości oraz naszych rolników, którzy bardzo licznie przybyli na spotkanie. W pierwszej części spotkanie zaproszeni goście wygłosili referaty w których przedstawili bieżące sprawy swoich instytucji oraz nowych perspektyw, możliwościach jakie pojawią się w sektorze rolnictwa, zmianach w przepisach związanych z rolnictwem.

Pierwszą prelekcję wygłosił przedstawiciel Pomorskiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Bartosz Cynacewicz. Tematem wystąpienia było przedstawienie najnowszych naborów modernizacji gospodarstw rolnych.

Drugą prezentację omówił przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Adam Śliwiński. Tematem wystąpienie były główne zagadnienia dotyczące gospodarowania gruntami rolnymi oraz bieżąca działalność Agencji Nieruchomości Rolnych.

Następnie wystąpili przedstawiciele Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Kierownik Biura Hanna Rocławska oraz Pan Janusz Grządkowski. Omówione zostały zadania i zamierzenia ośrodka doradztwa rolniczego w 2016 roku.

W dalszej kolejności wystąpił Pan Paweł Szary przedstawiciel Agencji Rynku Rolniczego. Pan Paweł Szary przedstawił zagadnienie dotyczące dopłat do trzody chlewnej, dopłat do produkcji mleka oraz dopłat do materiału siewnego.

Następnie wystąpił Pan Wojciech Jerema przedstawiciel firmy Biomass Energy Project S.A. Zostały przedstawione nowe gatunek roślin, nowe możliwości upraw drzew zwanych Paulowni. Pan Wojciech Jerema szczegółowo omówił na czym polega plantacja Paulowni. Plantacje Paulowni m.in.osiągają dojrzałość do ścięcia po okresie 8 do 10 lat. Uzyskany materiał tartaczny z jednego drzewa po tym okresie to ok. 0,6 do 0,7 m3. Wszystkim nabywcom sadzonek zapewniamy podpisanie umowy kontraktującej na zakup pozyskiwanego drewna w cenie do 800 PLN za 1 m3.

Po tych wystąpieniach głos zabrał Wójt Gminy Pan Ryszard Kalkowski, który podziękował wszystkim za tak liczne przybycie i zaprosił do zadawania pytań przedstawicielom poszczególnych instytucji.

Po tej części nastąpiła krótka przerwa a następnie spotkanie Wójta , przedstawicielami referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Szemud z rolnikami i właścicielami nieruchomości zlokalizowanych w obrębie planowanej Trasy Kaszubskiej S6 szczególnie w rejonach węzłów komunikacyjnych w Koleczkowie i Szemudzie. Zostały omówione sprawy związane z wykupem i zagospodarowaniem terenów przy trasie S6.

Romuald Przybyt

Galeria