Na stronie szemud.retromapy.pl został uruchomiony serwis umożliwiający porównanie zdjęć lotniczych z różnych okresów. Do wyboru mamy zdjęcia lotnicze wykonane w latach 1967, 1997, 2010, 2017 i 2019. Oprócz tego możemy zdjęcia lotnicze porównać z otwartym serwisem mapowym OpenStreetMap. Zdjęcia wykonane w różnych latach i mapę możemy porównywać za pomocą prostego suwaka lub ustawiając stopień przeźroczystości warstwy.

Dzięki archiwalnym zdjęciom pozyskanym z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w serwisie możemy zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich lat rozwijała i zmieniała się Gmina Szemud. Zestawiając zdjęcia archiwalne z aktualnymi możliwa jest m.in. analiza zmian zachodzących w przestrzeni w zakresie: zabudowy, sposobu zagospodarowania terenu, czy zmian zachodzących w środowisku naturalnym.

Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej