Główny Urząd Statystyczny zachęca do dokonywania spisu rolnego drogą internetową (samospisu).

Adres strony, na której można dokonać samospisu

https://spisrolny.gov.pl/