Zakres

Zakres inwestycji obejmuje budowę ogrodzenia, piłkochwytów o dł. 42 m. każdy, oświetlenia boiska z 6 masztów na każdym z nich 3 kpl. naświetlaczy, przebudowa drogi dojazdowej (podbudowa z kruszywa łamanego, z wyłączeniem kostki betonowej) oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej ok. 137 m wraz z przyłączami.

Stan realizacji

Umowa została zawarta w dniu 20.08.2012 r. Roboty zostały odebrane w dniu 13.05.2013 r.

Źródła dofinansowania

Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV Leader, działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi”

Galeria