Zakres:

 • Rozbudowa ul. Tuchomskiej:
  – długość projektowanego odcinka ok. 445 m;
  – szerokość korony jezdni 5.5 m;
  – szerokość pobocza 1m,
  – szerokość chodnika oddzielonego pasem zieleni: 1.50 m,
  – szerokość przystającego chodnika 2m,
  Budowa ul. Przyleśna:
  – długość projektowanego odcinka ok. 170 m
  – szerokość korony jezdni 5 m;
  – szerokość utwardzonego pobocza – 0.75 m;
  – szerokość przystającego chodnika 2 m,

Konstrukcje nawierzchni i wzmocnienia podłoża
a) KN 1 – Konstrukcje nawierzchni ul. Przyleśnej – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S ułożonego na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC16W.
b) KN2 – Konstrukcje nawierzchni ul. Tuchomskiej – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S ułożonego na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego AC16W.
c) KN 3 – konstrukcje nawierzchni zjazdów – z koski betonowej na podsypce cementowo piaskowej ułożonej na warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3.
d) KN 4 – Konstrukcje nawierzchni chodnika z koski betonowej na podsypce cementowo piaskowej ułożonej na warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30.
e) KN 5 – Konstrukcje nawierzchni poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30
Demontaż linii napowietrznej.
Ustawienie 15 lamp oświetleniowych ocynkowanych o wysokości h = 8m wraz z oprawami oświetleniowymi ze źródłem Światła LED o mocy min 77W
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej.
– sieć fi 200 – 472 m

– odgałęzienia fi 150 24 m

 

 • termin wykonania do 25.06.2019 r.

 

Stan realizacji

W dniu 25.02.2019 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 2.015.173,67 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria