Drodzy Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że w związku z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości DOBRZEWINO, mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody do dnia 13.12.2019 r. między godz. 08:00 a 15:00 i obejmą ul. SIEWNĄ, ul. DWORSKĄ i ul. POLNĄ.

Prace modernizacyjne wykonywane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Jednocześnie informujemy, że po przywróceniu dostawy wody, może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. W celu jak najszybszej poprawy jakości wody nastąpi płukanie sieci wodociągowej.

Za utrudnienia związane z brakiem wody przepraszamy.

Dodatkowe informację mogą Państwo uzyskać w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 994.

Bartosz Pionk
z-ca kierownika ds. sprzedaży i rozliczeń
GPK Szemud sp. z o.o.