Zakres

– altana
– nawierzchnia utwardzona – plac pod altaną
– nawierzchnia z kostki betonowej – chodniki
– nawierzchnia bezpieczna z płytek gumowych – plac okrągły
– nawierzchnia trawiasta – plac prostokatny
– instalowanie urządzeń zabawowych dla dzieci – część 1- urządzenia
– mała architektura parkowa i prace porządkowe
– nawierzchnia trawiasta – plac wielokątny
– instalowanie urządzeń zabawowych dla dzieci – część 2 – urządzenia
– prace porządkowe

Stan realizacji

Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 10.10.2014r. Roboty odebrano Protokolarnie w dniu 08.12.2014r.

Źródła dofinansowania

Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Galeria