Zakres

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej PE100, SDR17, Dz110 – 286,0 m; przewiert sterowany HDD wykonany z rur dwuwarstwowych PERC100, SDR17 – 47,0m; sieć wodociągowa PE100, SDR17, Dz 90 – 184,0m; odgałęzienia wodociągowe PE100, SDR17, Dz 40-24,0 m oraz Dz 50-9,0m zakończone korkiem z terminem wykonania do 09.07.2015 r.

Stan realizacji

W dniu 09.06.2015 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 40.700,00 zł brutto