Zakres:

 • Prace budowlane obejmują wyburzenie najstarszego fragmentu istniejącego budynku oraz wybudowanie nowego skrzydła na jego miejscu, połączenie go z istniejącymi budynkami oraz dobudowanie piętra na części istniejącego budynku. Planowane elementy robót:PIWNICA:
  budowa pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych na potrzeby użytkowników szkoły,

  PARTER:
  – rozbudowa i przebudowa następujących pomieszczeń: świetlicy, pięciu sal lekcyjnych (w tym dla niepełnosprawnych), pomieszczenia technicznego i gospodarczego, zaplecza, sanitariatów dla uczniów, dwóch klatek schodowych wewnętrznych (w tym jedna łącząca się na półpiętrze z istniejącym skrzydłem zachodnim),

  PIĘTRO:
  – rozbudowa i nadbudowa czterech sal lekcyjnych z zapleczami, 6 sal lekcyjnych bez zapleczy, sanitariatów dla uczniów, pomieszczenia dodatkowego (zaplecza),

  Charakterystyczne parametry techniczne
  – Wysokość budynku 12,00 m
  – Kubatura budynku: 21.347,27m3

 • termin wykonania do 30.12.2019 r.

Stan realizacji

W dniu 26.02.2019 r. podpisaliśmy umowę na kwotę 8.438.500,00 zł brutto

Źródła dofinansowania

Galeria