W dniu 29 pażdziernika br. podczas obrad XI sesji Rady Gminy Szemud dokonano wręczenia stypendiów naukowych Rady Gminy.


Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu przyznając stypendia uczniom i studentom brała pod uwagę bardzo dobre wyniki w nauce oraz udział i godne reprezentowanie szkoły oraz Gminy różnego rodzaju konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Wręczenia stypendiów dokonał Wójt Gminy p. Ryszard Kalkowski wraz z Przewodniczącą Rady Gminy p. Aleksandrą Perz i Przewodniczącym Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu p. Jackiem Nawrockim.Stypendia otrzymali:1) Uczniowie klas VI szkół podstawowych:

1. Amelia Nowak (ZSP Bojano)

2. Karolina Okrój (SP Łebieńska Huta)

3. Sandra Lieske (ZSP Szemud)

4. Julia Jankowska (SP Łebno)

5. Zuzanna Rychlak (SP Częstkowo)

2) Uczniowie klas III gimnazjum:

1. Kinga Ułasik Gim. (Gim. NR 24 w Gdyni)

2. Magdalena Wodniczak (ZS Bojano)

3. Paulina Paczoska (ZSzOI w Kielnie)

4. Marcin Roczyński (Gim. NR 33 im. Stefana Banacha w Gdańsku)

3) Uczniowie liceów i techników:

1. Alicja Szkolnik (II LO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni)

2. Agnieszka Andrzejewska (ZSP NR 1 w Wejherowie I LO im. Króla Jana III Sobieskiego)

3. Mateusz Szymanowski (Gdańskie Liceum Autonomiczne)

4. Sylwia Szreder (ZSZiO im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach)

4) Studenci:

1. Karol Szymański (Politechnika Gdańska)

2. Sandra Willa (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

3. Dominka Grubba (Uniwersytet Warmińsko Mazurski Olsztyn)

5) Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu:

1. Weronika Chmura (II LO im. Bolesława Chrobrego Sopot)

2. Kajetan Pysz (SSP Dobrzewino Karczemki)

3. Dominik Korbolewski (VI LO w Gdyni)

oraz Jakub Garbowski (Społeczne Gimnazjum Dobrzewino Karczemki)

i Tytus Butowski (Społeczne Gimnazjum Dobrzewino Karczemki).

Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy i Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu złożyli wszystkim stypendystom ich rodzicom i nauczycielom gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.

Barbara Siemek-Pawłowska

Galeria